บริษัท ฮอล์ม แมชชีนเนอรี่เอเซีย จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการ “หมวกกันน็อคเพื่อน้อง” เนื่องจากทางองค์กรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของหมวกกันน็อค และต้องการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ซ้อนท้าย โดยได้รับเกียรติจาก คุณสิริกร ประทุมทิพย์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นประธานในพิธี และมอบหมวกกันน็อคแก่น้องๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตูม ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 129 ใบ นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ให้ความรู้เรื่องวินัยและกฎจราจร ตลอดจนการสัญจรอย่างปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่น้องๆ เด็กนักเรียนอีกด้วย